Als een senior een huis wil kopen

Als een ‘senior’ een huis wil kopenwhite'>Senioren kloppen steeds vaker bij de bank aan voor een hypothecaire financiering. Werkt de hypotheekaanvraag voor hen hetzelfde als voor anderen?white'>Waarom? Ook veel senioren willen graag verhuizen, bijvoorbeeld omdat ze kleiner of gelijkvloers willen wonen of omdat ze de hoge maandlasten niet meer kunnen betalen. Ook een extra hypotheek om de woning aan te passen voor bewoning op hoge leeftijd komt steeds vaker voor.white'>Betaalbaarheid. Het spreekt voor zich dat men bij het afsluiten van een hypotheek altijd moet kijken hoe betaalbaar de maandlasten zijn. Dat geldt bij een inkomen uit arbeid, maar zeker ook bij een (toekomstig) pensioeninkomen. Let op. De hypotheekverstrekker houdt vanaf 10 jaar voor de AOW-leeftijd rekening met het pensioeninkomen bij de beoordeling van het maximale leenbedrag. Een senior kan dan bij een laag pensioeninkomen ook daadwerkelijk minder lenen of moet er verplicht voor zorgen dat een deel van de hypotheek op de AOW-leeftijd is afgelost.white'>Minder inkomen. Bij veel senioren is het pensioeninkomen een stuk lager dan het inkomen uit arbeid. Dit kan ook een obstakel vormen als zij goedkoper of kleiner willen gaan wonen. Ze gaan dan wellicht minder betalen, maar krijgen dan toch niet de benodigde hypotheek.white'>Toetsing met NHG. De regels van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor senioren zijn sinds dit jaar versoepeld voor een hypotheek met een koopsom tot € 265.000,- (2018) of € 290.000,- (2019). Hypotheekverstrekkers mogen de maximale hypotheek voor senioren beoordelen op basis van de werkelijke lasten die de senior gaat betalen na het afsluiten van de nieuwe hypotheek. De standaardtoetsing gaat ervan uit dat de hele hypotheek annuïtair wordt afgelost. Bij een geheel of gedeeltelijke aflossingsvrije lening zijn de maandlasten echter lager dan bij een volledige annuïteitenhypotheek. Met deze lagere werkelijke lasten wordt nu rekening gehouden, waardoor het voor senioren makkelijker is om een hypotheek met NHG te krijgen.white'>Zonder NHG. Ook een grote groep hypotheekverstrekkers heeft deze manier van toetsen op basis van werkelijke lasten ingevoerd voor hypotheken zonder Nationale Hypotheek Garantie.white'>Ook senioren kunnen een nieuwe hypotheek afsluiten. Als er sprake is van een aflossingsvrije hypotheek, houdt men rekening met de (lagere) werkelijke lasten.

Recent bekeken