Wie heeft er belang bij WOZ-waarde?

Zoals bekend, wordt de WOZ-waarde van woningen jaarlijks vastgesteld. Niet alleen de eigenaar van een woning heeft echter belang bij deze WOZ-waarde.

Belang WOZ-waarde. Aan de hand van de WOZ-waarde van een woning wordt onder meer het eigenwoningforfait voor de eigenaar-bewoner van de woning vastgesteld. Dat is een bijtelling in de inkomstenbelasting voor het woongenot van de eigenaar met een hypotheekschuld. De hypotheekrente mag dan overigens wel in aftrek worden gebracht. Betreft het een pand dat in box 3 thuishoort, dan moet in box 3 de WOZ-waarde aangegeven worden.

Erfgenamen. Voor erfgenamen kan die WOZ-waarde ook relevant zijn omdat die waarde van belang is voor de verschuldigde erfbelasting. Ook al had de (overleden) eigenaar destijds geen bezwaar gemaakt tegen die vastgestelde waarde, dan kan de erfgenaam als belanghebbende alsnog een verzoek indienen voor een nieuwe WOZ-beschikking. Dit is niet aan een termijn gebonden. Na afgifte van die beschikking gaat er een nieuwe bezwaartermijn lopen, zodat de erfgenaam alsnog eventueel bezwaar kan maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde.

Huurprijs gekoppeld aan WOZ-waarde. Dat de WOZ-beschikking ook voor een huurder relevant kan zijn, wordt duidelijk in een recente uitspraak van Hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2018:4890) . Een huurder huurt een woning van een woningstichting. De huurprijs is mede gebaseerd op de WOZ-waarde van de woning, oftewel: een lagere WOZ-waarde betekent ook een lagere huur. De huurder maakt bezwaar tegen de WOZ-waarde, doch vangt bij de gemeente, alsmede bij de rechtbank bot. Het beroep wordt niet ontvankelijk verklaard vanwege een gebrek aan belang, aldus de rechtbank. De huurder is het daar niet mee eens en krijgt in hoger beroep gelijk van het hof. De huurder heeft wel degelijk belang bij de procedure, nu een lagere WOZ-waarde vanwege het beleid van de woningstichting leidt tot een lagere huur. De WOZ-waarde heeft via een puntensysteem invloed op de maximale huurprijs die voor een sociale huurwoning kan worden gevraagd. Het hof verwijst de zaak vervolgens naar een andere rechtbank die het beroep van de huurder alsnog inhoudelijk moet beoordelen.

Ook als de eigenaar zelf geen bezwaar aantekent, kan een huurder, mits hij een belang heeft, op eigen houtje bezwaar maken. Dit geldt ook voor erfgenamen.

Recent bekeken