No-Risk clausule

Een no-riskclausule is een ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst. Maar wat gebeurt er als het gebruik van een no-riskclausule samen komt met een andere ontbindende voorwaarde, zoals het financieringsvoorbehoud?

No-riskclausule naast financieringsvoorbehoud

Verschillende voorbehouden

Financieringsclausule & bankgarantie. Bijna altijd wordt een ontbindende voorwaarde voor financiering overeengekomen (het zogenaamde ‘financieringsvoorbehoud’). Vaak wordt daarbij afgesproken dat een bankgarantie (meestal 10% van de koopprijs) pas verstrekt hoeft te worden nadat het financieringsvoorbehoud is afgelopen. Zo wordt de koper behoed voor de kosten en bovendien wil een bank meestal pas een bankgarantie afgeven op basis van een offerte voor de financiering.

No-riskclausule & bankgarantie. De koper wil vaak dat de bankgarantie pas verstrekt wordt als alle ontbindende voorwaarden zijn uitgewerkt, zoals de no-riskclausule. Voor beide partijen is het van belang om de verschillende termijnen van voorbehouden en het moment van het verstrekken van de bankgarantie op elkaar af te stemmen.

De praktische kant                         

Contractsvrijheid. Er geldt een grote mate van contractsvrijheid, zodat de voorbehouden onderdeel kunnen zijn van de onderhandelingen. Tip. Wees realistisch en houd rekening met de voorwaarden van de bank. Zo is een offerte vaak maar een beperkte tijd geldig en wordt een financiering pas verstrekt als de eigen woning is verkocht.

Samen. Het is de vraag of er een financiering verkregen kan worden voordat de termijn in de no-riskclausule afloopt en binnen de periode van het financieringsvoorbehoud. Als financiering wordt verkregen, komt er een ‘bindende’ koopovereenkomst tot stand. Maar als de koper zijn woning nog niet heeft verkocht, loopt de no-riskclausule nog. Dus is de koopovereenkomst nog niet bindend.

Wat is handig? Zorg dat de eindtermijn van het financieringsvoorbehoud gelijk loopt met de termijn van de no-riskclausule. Als er dan door de koper geen beroep wordt gedaan op de no-riskclausule, is het ook meteen duidelijk dat de financiering van de nieuwe woning rond is. De verkoper zal langer moeten wachten op de bankgarantie, maar als hij wil meewerken aan een no-riskclausule, is dit de beste oplossing.

Of ... Laat de termijn van het financieringsvoorbehoud pas na afloop van de no-riskclausule starten. In het algemeen wordt een bankgarantie immers pas verstrekt aan het einde van het financieringsvoorbehoud, hoewel het wel eerder kan. Tip. Treedt u voor de koper op? Let dan goed op dat bij een beroep op nog bestaande ontbindende voorwaarden de bankgarantie geretourneerd moet worden.

Ook bij een ‘treintje’

De zorgvuldigheid bij het vastleggen van de termijnen geldt nog meer als er een ‘treintje van koopovereenkomsten’ plaatsvindt: als de koper van de koper ook weer een no-riskclausule bedingt. Tip. Neem in dat geval de termijnen wat ruimer. Als deze termijnen precies achter elkaar vallen, kan het misgaan bij een misrekening of het te laat bereiken van een bericht van ontbinding.

Wat te doen? Stem de verschillende termijnen van ontbindende voorwaarden goed op elkaar af. Het meest effectief is dat de termijn van het financieringsvoorbehoud gaat aflopen op het moment dat de no-riskclausule eindigt. De bankgarantie wordt dan pas daarna verstrekt. Neem de termijnen ruim genoeg zodat er wat speling is. Pas alle termijnen aan als één termijn wordt verlengd!

Laat de verschillende ontbindende voorwaarden op hetzelfde moment aflopen, zodat de bankgarantie pas daarna wordt verstrekt. Wordt een termijn verlengd? Pas dan alle andere termijnen meteen aan!

Recent bekeken