Aankoop van een woning van of door gehuwden

Bij de aankoop van een woning komt veel kijken, van bezichtiging tot financiering. Ook juridisch gezien is er een aantal aandachtspunten, zeker als uw cliënt gehuwd is of als hij een woning van gehuwden koopt.

Gehuwden: afwijkende regels

Wettelijke plichten.  Mensen die met elkaar in het huwelijk treden, beloven elkaar niet alleen eeuwige trouw, maar het huwelijk brengt ook een aantal juridische veranderingen teweeg. Het meest bekend is de standaard opheffing van de vermogensscheiding, die alleen te ondervangen is door onder huwelijkse voorwaarden te trouwen. Minder bekend is echter het toestemmingsvereiste, waardoor de huwelijkspartners worden beperkt in het sluiten van overeenkomsten.

Ook voor geregistreerd partners!  Het geregistreerd partnerschap komt steeds meer voor in plaats van het huwelijk. De in dit artikel aangehaalde regels gelden echter ook voor het geregistreerd partnerschap.

Toestemming.  Of de partners nu in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of niet, de wet verplicht hen om bij sommige rechtshandelingen toestemming te vragen aan hun wederhelft. Dat komt doordat bepaalde handelingen zo ingrijpend kunnen zijn in het privéleven van de partner, dat zijn of haar instemming vereist is.

Wat geldt er voor verkoop en hypotheek?

Verplicht.  Bij het verkopen en verhypothekeren van de echtelijke woning is die instemming vereist  (artikel 1:88 BW)  . Tip. Dat instemmen mag mondeling, maar als de toestemming op papier staat, is dat een ‘harder’ bewijs.

Geen toestemming?  Is er geen toestemming gevraagd terwijl dit wel had gemoeten? Dan kan de betreffende overeenkomst worden vernietigd. Een koopovereenkomst voor een woning kan op die manier worden teruggedraaid. Deze mogelijkheid bestaat (in beginsel) gedurende drie jaar na ontdekking door de partner die toestemming had moeten geven.

Wat geldt er bij de koop van een woning?

Toestemming verkoper.  Is de verkoper van een woning gehuwd, dan moet u van beide echtgenoten akkoord krijgen. Als het goed is, controleert de notaris dit ook. Veel notarissen nemen bovendien in de leveringsakte op dat de akte ook in de plaats komt van de koopovereenkomst, om zo problemen met de toestemming te voorkomen. Dat is echter niet verplicht. Tip. Check altijd of er wel toestemming is gegeven door beide echtgenoten als uw cliënt een woning koopt en vertrouw niet blind op de notaris.

Toestemming koper.  Veel woningen worden gefinancierd met hulp van een bank. Die bank wil zekerheid dat het uitgeleende geld terug wordt ontvangen en eist een hypotheekrecht. Ook voor de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de vestiging van het hypotheekrecht, is toestemming van beide partners nodig.

Tip.  Denkt de bank hier niet aan? Dan is dat gunstig voor de koper. Als er namelijk betalingsachterstanden ontstaan, kan de bank niet zonder een vonnis van de rechter de woning verkopen. Dat levert de koper tijd op om zijn zaken op orde te krijgen en de achterstand weg te werken.

Kan ook later ...  Toestemming van de echtgenoot kan in een later stadium ook in sommige andere gevallen noodzakelijk zijn. Denk aan het vestigen van een tweede hypotheek.

Let bij de aankoop van een woning op als uw cliënt gehuwd is of een geregistreerd partner is of van gehuwden of geregistreerd partners koopt. Er is dan toestemming van de andere partner vereist. Leg die toestemming schriftelijk vast, zodat u altijd voldoende bewijs heeft.

Recent bekeken