Onjuist aantal m2 op Funda, wat nu?

Onlangs oordeelde de rechter dat een makelaar aansprakelijk is voor een onjuiste vermelding van de gebruiksoppervlakte op Funda. Hoe zit dat?

Meetinstructie. Om het meten van woningen te uniformeren en te vereenvoudigen, is er een meetinstructie opgesteld door o.a. de NVM, VBO Makelaar, VastgoedPRO en het NRVT. De leden van deze brancheorganisaties moeten de gebruiksoppervlakte van woningen berekenen volgens NEN 2580. Let op. Per 1 januari 2018 geldt er een vernieuwde instructie.

Onrechtmatig. Onlangs oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 13.12.2017 (GHARL:2017:10703) , dat de koper van een woning erop mag vertrouwen dat het aantal m2 op Funda of in een brochure klopt met de werkelijke gebruiksoppervlakte. Volgens het hof brengt de meetinstructie mee dat de vermelding van een onjuiste gebruiksoppervlakte onrechtmatig is ten opzichte van de koper(s). Let op. Het maakt dan niet uit of de onjuiste vermelding is veroorzaakt door een verkeerde meting of een verschrijving.

Volledig aansprakelijk ... De makelaar komt geen beroep toe op de exoneratieclausule die in de brochure is opgenomen. Een (potentiële) koper moet er namelijk op kunnen vertrouwen dat de aangegeven woonoppervlakte is vastgesteld volgens NEN 2580. De koper hoeft daarom de opgegeven oppervlakte niet zelf nog eens na te rekenen, zodat er ook geen sprake is van een schending van de onderzoeksplicht. De makelaar is dus volledig aansprakelijk voor schade.

… maar geen schade. In dit concrete geval komt de makelaar toch nog goed weg. In de eerste plaats omdat het onwaarschijnlijk is dat de koop niet was doorgegaan als de koper wist van de kleinere gebruiksoppervlakte. De koper heeft namelijk niets gedaan om de koop ongedaan te maken. In de tweede plaats heeft de koper een marktconforme koopsom betaald. Doorslaggevend daarbij is dat de woning (op basis van de werkelijke oppervlakte) is getaxeerd op hetzelfde bedrag als de koopsom. Let op. Volgt uit het taxatierapport (wel) een lagere waardering, dan kan worden geoordeeld dat de koopsom (mede door vermelding van de onjuiste oppervlakte) niet marktconform is.

Maakt u een fout in de berekening van de gebruiks-oppervlakte, dan bent u pas aansprakelijk als er echt schade is, bijv. als de koopsom niet marktconform is.

Recent bekeken