Koper, teken nou toch ...

Als verkopend makelaar hoeft u in deze tijd bij courante woningen niet veel moeite te doen om een woning goed en snel te verkopen. Er zijn echter ook steeds meer naïeve onbezonnen kopers. Hoe gaat u daar het beste mee om?

Afspraak is afspraak

Particuliere koper.  Als een koper een bod doet en de verkoper het ermee eens is, dan komt er mondeling een koopovereenkomst tot stand. Deze overeenkomst is echter nog niet rechtens afdwingbaar. Als een particulier een woning koopt, is een schriftelijke koopovereenkomst immers een wettelijke eis. Onder zo’n koopovereenkomst moeten dan álle handtekeningen staan. Op dat moment gaat ook de bedenktijd van drie dagen lopen.

Goed voorbereid.  Uiteraard legt u ook aan de verkoper uit dat de koop pas definitief is nadat de koopovereenkomst is getekend en de bedenktijd voorbij is. Als makelaar gaat u er echter wel van uit dat de koper de mondelinge afspraken nakomt, zodat u andere geïnteresseerden vertelt dat de woning is verkocht (onder voorbehoud).

Voorbehoud financiering.  Er wordt vaker een beroep op de ontbindende voorwaarde gedaan als blijkt dat de financiering niet lukt door naïviteit van de koper of omdat de taxatiewaarde tegenvalt.  Tip.  Waarschuw uw cliënt/verkoper daarvoor. Een onvoorwaardelijke koopovereenkomst bestaat pas nadat de voorbehouden zijn uitgewerkt. Hoeft de koper geen financieringsvoorbehoud? Vraag dan bij hem na of dat wel juist is.

Hier met die handtekening

Koper laat het afweten.  In de praktijk zien we regelmatig dat het niet komt tot het tekenen van de koopovereenkomst. De koper stuurt de gegevens niet op of hij zegt geen tijd te hebben om de tekenafspraak in te plannen. Smoes op smoes lijkt het wel. Op een gegeven moment is het vertrouwen weg en besluit u met de verkoper om verder te zoeken of andere geïnteresseerden te benaderen. Dat kan ook, want er is nog geen koopovereenkomst getekend. Vaak zijn eerdere geïnteresseerden echter afgehaakt omdat ze inmiddels een ander huis gevonden hebben. Zo zijn er in veel gevallen kostbare dagen tot weken voorbij gegaan.

Informeer vooraf!  Zijn er meerdere gegadigden of wordt de woning bij inschrijving verkocht? Vraag dan aan de bieders om precies te omschrijven hoe ver ze zijn met de financiering. Ook dan kan het echter zijn dat de hoogste bieder zich bedenkt.  Tip.  Houd de termijnen kort.

U wilt deze woning ... meteen tekenen!

Voorwaarde.  Geef duidelijk in het onderhandelingsproces aan dat u verwacht dat de koopovereenkomst binnen een of twee dagen getekend wordt. Stel dat als voorwaarde. Zeker bij een inschrijving kunt u dan de andere bieders binnen de termijn informeren als er ook daadwerkelijk een koopovereenkomst getekend is.  Tip.  Vergewis u ervan dat de bieders serieus zijn. Communiceer helder en voorkom dat u de woning opnieuw in de markt moet zetten.

Wat dus te doen?  Ga na of bieders ook echt serieus zijn en bel andere geïnteresseerden pas af als de koopovereenkomst getekend is. U kunt niet om de bedenktijd en een financieringsvoorbehoud heen, maar verlies geen tijd met aarzelende kopers. Voorkom dat uw cliënt het slachtoffer wordt van naïef gedrag van de koper of van zogenaamde ‘spookkopers’ die helemaal niet van plan zijn om af te nemen. Zorg ervoor dat andere geïnteresseerden nog niet afhaken totdat u zeker bent van een getekende koopovereenkomst.

Neem in uw voorwaarden op dat een koopovereenkomst binnen een of twee dagen wordt getekend. Zo voorkomt u dat de koper ineens niet meer reageert en dat de verkoper in onzekerheid blijft. Informeer andere geïnteresseerden pas als de koopovereenkomst ook daadwerkelijk is getekend.

Recent bekeken