Gevolgen nieuw huwelijksvermogensrecht

Door het nieuwe huwelijksvermogensrecht vallen alle eerder persoonlijk opgebouwde schulden en bezittingen bij een huwelijk in gemeenschap van goederen buiten de ‘gemeenschap’.

Dit heeft gevolgen voor partners die vóór hun huwelijk al een koopwoning hadden. Vanuit dat verleden hebben ze een eigenwoningreserve opgebouwd en ook al hypotheekrenteaftrek genoten. Door het nieuwe huwelijksvermogensrecht blijft het eigenwoningverleden persoonlijk als er opnieuw wordt getrouwd. Dit kan gevolgen hebben voor huizenkopers die sinds dit jaar een huis hebben gekocht of kopen.

Door de standaard afwezigheid van boedelmenging (vanuit het verleden van de partners) blijft de eigenwoningreserve persoonlijk, net als het aantal jaren recht op hypotheekrenteaftrek. Bij nieuwe hypotheken kan de gezamenlijke hypotheekrenteaftrek dus beperkt worden.

Met het goedkeurend besluit (2018) kan het nieuwe huwelijksvermogensrecht m.b.t. de eigen woning omzeild worden. De partners tekenen er dan voor dat de helft van het eigenwoningverleden van de partners naar elkaar wordt overgeheveld. Dit leidt, bijv. bij een eerdere schenking tot een box 3-schuldbezitting voor de een en een box 3-aanspraak voor de ander.

Recent bekeken