Meefinancieren van energiebesparende maatregelen

De bedragen die huizenkopers kunnen financieren, worden steeds lager. Soms kan er echter meer worden geleend dan 100% van de marktwaarde, met name als er geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen. Hoe zit dat?

Eigen geld noodzakelijk

Maximaal 100%. Tegenwoordig mag een huizenkoper max. 100% van de marktwaarde lenen. Een koper moet dus bij de aankoop van een woning van bijv. € 200.000,- al snel circa € 10.000,- aan eigen geld meebrengen. Een verbouwing is dan vaak niet meer mogelijk omdat ook bij het financieren van een verbouwing eigen geld nodig is.

EBV? Niet iedereen heeft dat eigen geld bij de aankoop van een woning (en verbouwing) beschikbaar. Kan investeren in energiebesparende voorzieningen (EBV’s) een oplossing zijn om (een deel van) de verbouwing zonder eigen geld te financieren?

Energiebespaarbudget

Extra lenen. Als uw cliënt investeert in energiebesparende voorzieningen, mag hij maximaal 106% van de LTV (‘loan to value’) lenen. Dit geldt voor hypotheken met NHG en vaak ook zonder NHG. Die extra 6% wordt ook wel het ‘Energiebespaarbudget’ genoemd. Dit bedrag moet besteed worden aan energiebesparende voorzieningen (zie ook: http://www.nhg.nl/Professional/Advies-en-verstrekking/EBV ).

Juriaan koopt een woning van € 200.000,-. Hij wil voor € 12.000,- een keuken plaatsen en voor € 8.000,- energiebesparende maatregelen treffen. Totaal is er dus € 220.000,- + bijkomende kosten nodig. In het taxatierapport staat dat de waarde na verbouwing € 215.000,- bedraagt. Normaal zou er dan dus max. 100% van de waarde na verbouwing geleend mogen worden, dus € 215.000,-.

NHG-methodiek

Gecorrigeerde waarde na verbouwing. NHG heeft een methodiek waarbij er een gecorrigeerde waarde na verbouwing wordt berekend exclusief EBV’s. Bij een waarde na verbouwing van € 215.000,- bedraagt de waarde zonder energiebesparende voorzieningen € 209.000,-.

Tip. Maak de berekening op de website van NHG. Er mag dan 100% van deze waarde plus de energiebesparende voorzieningen gefinancierd worden. In dit geval is dat een totaalbedrag van € 217.000,- (€ 209.000,- + € 8.000,- energiebesparende voorzieningen). Juriaan hoeft dus € 2.000,- minder aan eigen geld mee te brengen.

Let op. De hypotheek mag niet meer bedragen dan 106% van de marktwaarde na verbouwing (in dit voorbeeld 106% van € 215.000,-). De lening mag ook niet meer bedragen dan de ‘kosten voor verkrijgen in eigendom’. In het voorbeeld voldoet het hypotheekbedrag van € 217.000,- hieraan.

Financieringslast. Een hypotheekverstrekker kan bij het treffen van energiebesparende voorzieningen het deel van de hypotheek dat is aangewend voor energiebesparende voorzieningen tot een bedrag van € 9.000,- buiten beschouwing laten bij het vaststellen van de financieringslast. Hierdoor kan er dus op het inkomen ook meer geleend worden. Let op. Het minimaal toetsinkomen moet € 33.000,- zijn.

Kostengrens NHG. De kostengrens NHG voor woningen met EBV’s bedraagt € 280.900,- (106% van € 265.000,-). Veel hypotheekverstrekkers hebben voor hogere financieringsbedragen dezelfde normen als NHG, maar het kan dus bij een hypotheek zonder NHG net anders uitpakken.

Voor het nemen van energiebesparende maatregelen is een ‘Energiebespaar-budget’ mogelijk. Er kan meer worden geleend op het inkomen en een deel van de kosten voor energiebesparende voorzieningen telt niet mee voor het vaststellen van de financieringslast.

(bron:tips&adviesvastgoed )

 

Ga voor meer informatie over energiebesparende toepassingen naar www.zetduurzaamstappen.nl 

Recent bekeken