Tellen zonnepanelen nu wel of niet mee?

Eind 2018 is er veel discussie in de Tweede Kamer geweest over de vraag of gemeenten zonnepanelen moeten meenemen in de WOZ-waardering. Hoe zit dat? Wat is de huidige stand van zaken?


Gerelateerde documenten

https://lite.indicator.nl/vastgoed/images/ico/view_docx.gif Model bezwaarschrift zonnepanelen [Model]

Recente hofuitspraak. Hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2018:3558) heeft onlangs beslist dat zonnepanelen onroerend zijn en dat bij het bepalen van de WOZ-waarde de waarde van de zonnepanelen moet worden meegenomen. Volgens het hof verhogen zonnepanelen dus de WOZ-waarde van een pand (T&A Vastgoed, jg. 22, nr. 21, p. 8, 24.11.2018) .

Antwoord op Kamervragen

Waardeverhogend. Naar aanleiding van deze hofuitspraak zijn er destijds Kamervragen gesteld. Uit de beantwoording hiervan blijkt dat het hof volgens de staatssecretaris terecht heeft geoordeeld dat zonnepanelen waardeverhogend werken en dus leiden tot een hogere WOZ-waarde.

Waardering zonnepanelen. Betekent dit dat de gemeente de aanschafprijs van zonnepanelen gewoonweg bij de WOZ-waarde mag optellen? Het antwoord is: nee. Als men een investering doet, dan betekent dit namelijk niet dat men deze direct in de verkoopprijs terugziet.

Voorbeeld. Als u bijvoorbeeld € 15.000 investeert in een nieuwe badkamer, dan wil dit niet zeggen dat de waarde van uw woning met € 15.000 is toegenomen. Dit geldt ook voor zonnepanelen.

Gering belang. De staatssecretaris merkt nog op dat men in de praktijk ‘slechts’ € 5 à € 10 extra aan onroerendezaakbelasting zal moeten betalen.

Motie: vrijstellen van zonnepanelen

Door Tweede Kamer aangenomen. Inmiddels heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen voor het vrijstellen van zonnepanelen. Deze motie voorkomt rechtsongelijkheid. Er bestaat namelijk veel onduidelijkheid over hoe gemeenten omgaan met de waardering van zonnepanelen.

Veel onduidelijkheid. Welke gemeenten hebben al een vrijstelling? Zijn er misschien gemeenten die de zonnepanelen alleen registreren, maar niet waarderen? Hoe moet een gemeente zonnepanelen waarderen? Deze worden immers niet apart in de koopprijs opgenomen. Het vrijstellen van zonnepanelen lijkt dus wenselijk. Het is nu afwachten hoe de Eerste Kamer hierop zal reageren.

Bezwaar maken?

Wat staat er in het taxatierapport? Als u zonnepanelen heeft, ga dan na of uw gemeente hieraan een afzonderlijke waarde toekent. Dit doet u door het raadplegen van het taxatieverslag dat u kunt opvragen bij de gemeente. Vaak kunt u het taxatieverslag ook digitaal raadplegen via de website van de gemeente door in te loggen met DigiD of eHerkenning (voor bedrijven).

Zonnepanelen gewaardeerd. Als uit het taxatieverslag blijkt dat er aan zonnepanelen een waarde is toegekend, dan is het raadzaam om bezwaar tegen de WOZ-waarde te maken. U kunt dan verwijzen naar de aangenomen motie.

Onderbouwing van de waardering. Daarnaast is het goed om te vragen naar een onderbouwing van de waardering van de zonnepanelen. Zoals gezegd, is het namelijk op dit moment onvoldoende inzichtelijk hoeveel zonnepanelen opleveren bij de verkoop van een pand.

Als uit het taxatieverslag blijkt dat er aan zonnepanelen een afzonderlijke waarde is toegekend, dan is het raadzaam om bezwaar te maken. Gebruik hiervoor ons model bezwaarschrift. Vraag altijd naar een onderbouwing van de waardering van de zonnepanelen.

Recent bekeken