Toelichting nieuwe model taxatierapport

De introductie van het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte (per 1 april 2018) zal gepaard gaan met een periode van gewenning. Een nieuw manier van werken voor de taxateur, aanpassing in de taxatie uitwerkmodule en aanvullende validatie werkzaamheden.

Belangrijkste wijzigingen nieuwe rapportmodel

http://taxateursunie.email-service5.nl/templates/NIeuwsbrief_Taxateurs_klanten/images/spacer.gif

De voornaamste wijzigingen zijn:

 • G.2.b.: Het model gaat in bepaalde situaties uitgebreider in de financiele positie van op de VvE
 • H.3.a.: Het rapport 'zoomt' uitgebreider in op mogelijke funderingsproblematiek
 • I.3.c.: Netto contante waardeberekening
 • L.1.: Referentievergelijker
 • L.3.b: SWOT analyse dient beantwoord te worden. Deze kan gezien worden als een 'Objectanalyse'. 


Onderbouwing van de waarde

De onderbouwing is bij de aanwezigheid van een 'Marktwaarde met bijzonder uitgangspunt' gericht op deze marktwaarde met bijzonder uitgangspunt i.p.v. op de 'Marktwaarde'.

Dit is zowel voor de referentievergelijker (=eigen referenties) als bij de modelwaarderapporten het geval.

Indien het verschil tussen de marktwaarde en de 'Marktwaarde met bijzonder uitgangspunt' groter is dan 4% en minimaal €10.000,- dan dient er aanvullend een referentievergelijker voor de marktwaarde ingevuld te worden. Dus totaal 6 eigen referenties, 3 voor de marktwaarde en 3 voor de marktwaarde met bijzonder uitgangspunt.


Verplichte bijlagen:

 • Opdrachtvoorwaarden
 • Kadastrale bijlagen (Kadastraal bericht bij mandelig perceel is niet verplicht)
 • Eigendomsbewijs (niet verplicht bij uitponding, hier dient de koopovereenkomst bijgevoegd te worden)
 • Uniforme meetstaat (deze dient verplicht gebruikt te worden, afwijking is enkel toegestaan bij een meetcertificaat van een externe organisatie als taxateur blijft u echter de verantwoordelijkheid houden)
 • Bestemmingsplankaart met legenda (bij afwijkende bestemming van Wonen/Woongebied dienen de bestemmingsregels bijgevoegd te worden, ter bepaling of de taxatie binnen de grenzen van de validatie valt)
 • Uniforme verbouwingsspecificatie (afwijking is niet meer mogelijk, hoeft geen ondertekend exemplaar te zijn)
 • Bijlage energiebesparende voorzieningen (bij elk rapport)
 • Rapportage energiebesparingsverkenner (bij een verbouwing met energiebesparende voorzieningen)
 • Kaart funderingsviewer (bij elk rapport)

Recent bekeken