Nieuws

Geen levering mogelijk door testament

Vervreemdingsverbod in testament. Het is mogelijk om in een testament te bepalen dat bijvoorbeeld een perceel grond niet aan een bepaald iemand of een bepaalde familie mag worden overgedragen. Maar wat als er voor dit stuk grond toch een verkoopcontract is getekend door een van de erfgenamen? Over deze vraag moest de Rechtbank Limburg zich onlangs buigen.

Recent bekeken