Geen levering mogelijk door testament

Vervreemdingsverbod in testament. Het is mogelijk om in een testament te bepalen dat bijvoorbeeld een perceel grond niet aan een bepaald iemand of een bepaalde familie mag worden overgedragen. Maar wat als er voor dit stuk grond toch een verkoopcontract is getekend door een van de erfgenamen? Over deze vraag moest de Rechtbank Limburg zich onlangs buigen.

Wat speelde er? Tante Annie heeft in haar testament bepaald dat haar eigendommen (gebouwen en land) niet mogen worden verkocht/vervreemd aan de familie van Piet. Desondanks tekent een van de erfgenamen van tante Annie, neef Klaas, toch een koopovereenkomst met Piet voor een stuk landbouwgrond. Bij de notaris blijkt echter dat dit stuk grond niet geleverd kan worden door de bepaling in het testament van tante Annie.

Schadevergoeding. Piet vindt nu dat Klaas een schadevergoeding aan hem moet betalen. De rechter vindt dat ook. De schade die Piet heeft geleden omdat het stuk landbouwgrond niet aan hem kan worden overgedragen, wordt vastgesteld op bijna € 10.000,-. Dit is een duur lesje voor neef Klaas.

In een testament kan worden bepaald dat eigendommen niet aan bepaalde personen mogen worden overgedragen. Als er dan toch een koopcontract wordt getekend, kan de koper een schadevergoeding eisen.

(Bron: Tips&Advies Vastgoed.nl) 

Recent bekeken