VvE verbiedt harde vloer, dus laminaatvloer moet weg?

VvE verbiedt harde vloer, dus laminaatvloer moet weg?

Laminaat in een appartement leidt vaak tot geluidsoverlast. Veel VvE’s hanteren daarom een verbod op het aanbrengen van harde vloeren. Moet de eigenaar die dat verbod overtreedt, de vloer verwijderen? Wat zegt de rechter?

VvE verbiedt harde vloer

Reglement. Bart is de nieuwe eigenaar van een appartement. Het huishoudelijk reglement waaraan hij als VvE-lid is gebonden, verbiedt het aanbrengen van parket of plavuizen. Bij overtreding van dit verbod kan verwijdering van de harde vloerbedekking worden gevorderd, als de (toekomstige) buren daarvan geluidshinder ondervinden.

Laminaatvloer. Ondanks dit verbod besluit Bart om een laminaatvloer te leggen. Let op.  Zo’n vloer wordt volgens vaste rechtspraak gelijkgesteld met parket. Een verbod op parket is dus ook een verbod op laminaat.

Overlast. Onderbuurman Teun ondervindt geluidsoverlast van de laminaatvloer van Bart. Als Teun en (later ook) de VvE aandringen op verwijdering van de vloer, weigert Bart dit. Hij meent dat hij de verbodsbepaling niet schendt, omdat er geen sprake is van onrechtmatige geluidshinder en/of van geobjectiveerde geluidsoverlast. De VvE is het daar niet mee eens en stapt naar de rechter.

Is geluidshinder of overlast vereist?

Onredelijke geluidshinder. De Rechtbank Noord-Holland, 22.08.2018 (RBNHO:2018:2094) , oordeelt dat er in het huishoudelijk reglement een absoluut verbod op harde vloeren is opgenomen. Het leggen van laminaat is dus op zichzelf niet toegestaan. Of daarmee vervolgens onredelijke hinder wordt veroorzaakt, is in dit geval daarom niet relevant. Let op.  De meeste modelreglementen bevatten een relatief verbod. Het aanbrengen van een harde vloer is dan verboden, tenzij daardoor geen hinder kan ontstaan voor de andere eigenaren en gebruikers. Een harde vloer is dan dus wel toegestaan als de eigenaar kan aantonen dat zijn vloer geen onredelijke hinder veroorzaakt.

Geobjectiveerde overlast. Aangezien de (absolute) verbodsbepaling wordt overtreden als er een harde vloer wordt aangebracht, hoeft de VvE niet te bewijzen dat er sprake is van geobjectiveerde overlast. De afwezigheid van overlast vormt hier volgens de rechter slechts een grond voor het maken van een uitzondering. Dit betekent dat harde vloeren kunnen worden toegestaan als de buren daarvan geen geluidsoverlast ondervinden. Let op.  Dat de vorige eigenaar en andere appartementseigenaren ook een harde vloer hebben gelegd, doet er niet aan af dat Bart in strijd handelt met het verbod. De VvE is immers wel gerechtigd, maar niet verplicht om een uitzondering te maken.

Moet eigenaar vloer verwijderen?

Geen excuses. Bart probeert nog onder verwijdering van de vloer uit te komen met het argument dat tapijt geen optie is vanwege luchtwegproblemen van zijn dochter. Maar ook om die reden hoeft de VvE voor Bart geen uitzondering te maken. Volgens de rechter had Bart kunnen en moeten weten dat het leggen van laminaat niet was toegestaan. Bovendien kan Bart ook een linoleumvloer leggen, aldus de rechter.

Belangen overige eigenaars. Volgens de rechter is de verbodsbepaling opgenomen ter bescherming van de overige appartementseigenaren. Daarom kan de VvE zich op grond van artikel 3:296 BW beroepen op de door Bart gemaakte overtreding en nakoming vorderen van het verbod op het aanbrengen van harde vloeren. Bart moet de laminaatvloer dus verwijderen.

Een appartementseigenaar die in strijd met een absoluut VvE-verbod een harde vloer aanbrengt, kan tot verwijdering worden verplicht. Alleen bij een absoluut verbod is het veroorzaken van onrechtmatige hinder of geobjectiveerde overlast geen vereiste voor nakoming van de bepaling.

Recent bekeken