Verhogen zonnepanelen de WOZ-waarde?

Zonnepanelen en de WOZ.

Zonnepanelen en de WOZ.  In de praktijk zijn er vaak geschillen tussen de gemeente (de gemeentelijke heffingsambtenaar) en eigenaren van woningen of en, zo ja, op welke wijze de waarde van zonnepanelen moet worden meegenomen in de WOZ-waarde van een woning. Cruciaal voor het beantwoorden van deze vraag is of zonnepanelen al dan niet moeten worden aangemerkt als (onderdeel van) een onroerende zaak.white'>Bestemming. In een recente procedure voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20.04.2018 (GHARL:2018:3558) , heeft het gerechtshof in dit verband overwogen dat zonnepanelen naar aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven, zolang de eigenaar in de onroerende zaak woont. De zonnepanelen moeten daarom als onroerend worden aangemerkt. De (technische) mogelijkheid dat de woningeigenaar bij verhuizing de zonnepanelen meeneemt, is niet relevant.white'>Voorstel. De gemeente had bij het bepalen van de WOZ-waarde terecht de waarde van de zonnepanelen ad € 3.000,- meegenomen. Er lijkt nu echter een Kamermeerderheid in zicht te zijn voor een voorstel om zonnepanelen niet langer mee te rekenen bij de waardebepaling voor de WOZ.white'>De rechter heeft bepaald dat zonnepanelen meetellen voor de WOZ-waarde. Er lijkt nu een Kamermeerderheid voor een maatregel om zonnepanelen niet langer mee te rekenen bij de WOZ-waardebepaling.

Recent bekeken