Wetswijzigingen 2018 Deel 1

In 2018 vinden er weer verschillende wetswijzigingen plaats. Hierbij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Privacywetgeving
Vastgoed schreef al eerder over de verandering van de de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De wijzigingen gaan in per 25 mei 2018. Dit betekent onder meer: 
- Breng de verwerking van uw privacygegevens volledig in kaart;
- Draag zorg voor de privacyrechten van uw betrokkenen
- Voer een privacy impact assessment (PIA) uit 

Het inkomen van een partner telt voor 70 procent mee
Wanneer het financieringspercentage van tweeverdieners wordt bepaald. Wordt het inkomen van de minst verdienende partner voor 70 procent meegeteld. In 2017 was dit 60 procent. Het uiteindelijke doel is om de aankomende jaren het inkomen van de minstverdienende partner voor 100 procent te laten meetellen. Omdat de koopkracht en rente in 2017 weinig veranderd is, blijft de maximale leencapaciteit verder redelijk stabiel. Wel is de mogelijkheid om extra te lenen voor zeer energiezuinige woningen verbreed, zodat dit niet alleen maar geldt voor nul-op-de-meter woningen. De toetsrente is ook verder aangepast. Bij hypotheken die korter lopen dan 10 jaar en die volledig worden afgelost binnen de rentevaste periode, kan voortaan gewerkt worden met de werkelijke rentepercentages in plaats van met een toetsrente van 5 procent. Vooral voor ouderen die bij naderend pensioen een leningdeel versneld willen aflossen biedt dit meer mogelijkheden. 

 

Hypotheekrente over restschulden niet langer meer fiscaal aftrekbaar
In 2017 is het nog mogelijk om de rente over meegefinancierde restschulden 15 jaar lang fiscaal af te trekken. Deze tijdelijke maatregel loopt op 1 januari 2018 af.

 

De Loan-to-Value daalt 
De LTV was in 2017 nog 101 procent en in 2018 zal dit gaan verlagen naar een maximaal leenbedrag van 100 procent. Kopers kunnen dan een 
hypotheek afsluiten  tot maximaal 100 procent van de waarde van hun woning. Om energiebesparende maatregelen voor de eigen woning door te voeren, kan er tot 106 procent geleend worden van de waarde van de woning. Deze uitzondering is bedoeld om investeringen in energiebesparende maatregelen of energiezuinige woningen te stimuleren.

Verlaging percentage eigenwoningforfait
Het percentage van het eigenwoningforfait voor de woningen met een WOZ-waarde van €75.000 tot €1.060.000 wordt verlaagd van 0,75 procent naar 0,70 procent. Voor een woning van € 200.000 betekent dat het aan te geven bedrag aan eigenwoningforfait omlaag gaat van €1.500 naar €1.400. In veel gevallen zal de WOZ-waarde echter stijgen waardoor de verlaging van het percentage weer teniet wordt gedaan.

 

De hypotheekrente aftrek daalt naar 49,5 procent
Het maximale belastingtarief waartegen 
hypotheekrente  kan worden afgetrokken daalt met 0,5 procent. In 2017 was dit nog 50 procent. Deze beperking geldt voor aftrekbare kosten voor de eigen woning. Dus niet alleen de hypotheekrente van eigenwoningschulden, maar ook bijvoorbeeld de rente en kosten van restschulden, aftrekbare erfpachtcanons of de advieskosten bij het sluiten van de hypotheek. Dit raakt alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. In 2017 zijn dat huiseigenaren met een belastbaar jaarinkomen boven de € 67.072.

 

Aanpassing NHG-grens
De NHG-grens is gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs

• De gemiddelde koopsom bedraagt vanaf januari 2018 € 265.000. 2017 was dat € 245.000
• De maximale kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen bedraagt € 265.000 (100 procent van de marktwaarde).
• De maximale kostengrens voor woningen met energiebesparende voorzieningen bedraagt € 280.900 (106 procent van de marktwaarde).

Energiebesparende voorzieningen zijn onder andere: energiezuinige kozijnen en/of deuren, energiezuinige ventilatie inclusief hoog rendement ventilatoren, een warmtepomp, warmteterugwinning, een zonneboiler, zonnecellen of een combinatie van beiden, spouwmuur-, dag-, leiding- vloerisolatie en HR++ beglazing.