Verkoop woning, bevestiging per WhatsApp voldoende?

Een particuliere verkoper bevestigt de overeenstemming over de verkoop van een woning per WhatsAppbericht, maar trekt zich later terug. Kan hij zich dan beroepen op het schriftelijkheidsvereiste? Is WhatsApp ‘schriftelijk’ genoeg?

Overeenstemming. In een kort geding bij de rechter in Maastricht, 24.04.2018 (RBLIM:2018:3816), speelde er het volgende. Koper Klaassen is geïnteresseerd in de woning van verkoper Vos. Vos laat Klaassen weten dat hij de woning wil verkopen voor € 649.000,-. Klaassen aanvaardt de vraagprijs en Vos mailt op 3 maart 2018 de conceptkoopovereenkomst aan Klaassen. Klaassen wijzigt het concept op enkele kleine puntjes en mailt de overeenkomst ondertekend retour aan Vos.

Alles in kannen en kruiken?

Of toch niet? Een dag later stuurt Klaassen aan Vos een WhatsAppbericht met de volgende tekst: “Hallo, hebben jullie de overeenkomst gelezen en getekend? Of hebben jullie nog vragen? Groet, Klaassen.” Verkoper Vos appt dezelfde dag terug: “Haha ongeduldige. Hij is gelezen en prima volgens wat we hebben besproken en opgetekend. Morgen heb jij hem in bezit met onze handtekening”.

Jammer maar helaas ... Klaassen is verheugd, maar wordt twee dagen later onaangenaam verrast door een telefoontje van Vos. Vos verkoopt de woning niet. Klaassen mailt diezelfde dag dat Vos zijn afspraken moet nakomen. Vos laat een dag later per e-mail weten dat er geen getekende koopovereenkomst is, dus dat hij niet zal overgaan tot verkoop. Klaassen zit echter met een probleem. Hij heeft een huurder voor zijn eigen woning, maar kan geen definitieve huurovereenkomst sluiten door de discussie met Vos. Een kort geding volgt.

Artikel 7:2 BW ook voor verkoper?

Wat zegt de wet? Artikel 7:2 BW bepaalt kort gezegd dat een koopovereenkomst van een woning schriftelijk moet worden aangegaan als de koper een particulier is. Koper Klaassen is in dit geval een particulier. Alleen is het niet koper Klaassen die zich op artikel 7:2 BW beroept, maar verkoper Vos. Hoe zit het dan?

Ook voor verkoper. De Hoge Raad, 09.12.2011 (HR:2011:BU7412), heeft in 2011 geoordeeld dat bij een koop tussen een particuliere koper en een particuliere verkoper ook de verkoper zich op het schriftelijkheidsvereiste mag beroepen. Een niet schriftelijk gesloten koopovereenkomst blijft ook voor de verkoper zonder rechtsgevolg als hij zich erop beroept dat de overeenkomst niet schriftelijk is.

WhatsApp niet voldoende

Er moet inkt onder! Klaassen vindt dat de bevestiging per WhatsApp voldoende is om aan het schriftelijkheidsvereiste te voldoen. De rechter is dat niet met hem eens. Een schriftelijke koopovereenkomst is een onderhandse akte en op grond van de wet (art. 156 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) geldt dan het vereiste van ondertekening.

Niet meer dan een toezegging. Het WhatsAppbericht maakt geen deel uit van de conceptkoopovereenkomst en vormt ook geen elektronische ondertekening door de verkoper. Het WhatsAppbericht is hooguit een toezegging van Vos dat hij de koopovereenkomst zou gaan ondertekenen, meer niet. Daarmee is niet aan het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:2 BW voldaan en is er geen koopovereenkomst tot stand gekomen. Tip. Moderne communicatiemiddelen bieden dus niet altijd uitkomst, zo laat deze uitspraak zien. Een ouderwetse handtekening is vaak veiliger en soms zelfs broodnodig, zo blijkt maar weer.

Moderne communicatiemiddelen bieden niet altijd uitkomst. Een ouderwetse handtekening is vaak veiliger en soms zelfs broodnodig, zo blijkt maar weer uit deze uitspraak. Een bevestiging via WhatsApp is in ieder geval niet voldoende. Zorg dus altijd voor papieren documenten.

(Bron: Tips&Advies Vastgoed) 

Recent bekeken