OVERDRACHTSBELASTING: Wat is nog een woning?

Voor woningen bedraagt de overdrachtsbelasting slechts 2%. Maar geldt dat ook als er van de originele woning nog maar weinig over is? Wat zei de rechter?

Gestripte of sloopwoning.  Het komt tegenwoordig regelmatig voor dat oude woningen volledig gesloopt en gestript worden, waarna ze weer worden herbouwd. Soms is er dan van de oorspronkelijke woning weinig meer over. Is er dan voor de overdrachtsbelasting nog wel sprake van een woning? Zo ja, dan is er namelijk slechts 2% overdrachtsbelasting verschuldigd in plaats van 6%. Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft onlangs duidelijkheid gebracht in deze materie  (ECLI:NL:RBZWB:2019:1184)  .

Is dit nog wel een woning?  In deze zaak had iemand een volledig gestripte woning gekocht voor € 210.000. Het restant ervan was niet meer overdekt of afgesloten, had geen binnenwanden en verdiepingsvloeren meer, terwijl ook kozijnen, ramen, deuren en leidingen ontbraken. Volgens de inspecteur was er geen sprake meer van een woning en moest er geen 2 maar 6% overdrachtsbelasting betaald worden.

Bestemd als woning.  Volgens de rechter was het gebouw oorspronkelijk ontworpen, gebouwd en bestemd als woning. Dat het gebouw niet meer geschikt was voor bewoning, doet hier niets aan af. Het gebouw had nog steeds de kenmerken van een woning en was naar zijn aard ook bestemd voor bewoning. Dat dit van belang is, blijkt ook uit de wetsgeschiedenis. De rechter vernietigde daarop de naheffingsaanslag.

Belang voor de praktijk.  Voor de overdrachtsbelasting is dus van belang of een gebouw naar zijn aard bestemd is als woning. Deze vraag doet zich niet alleen voor bij gestripte woningen en sloopwoningen. Ook worden woningen regelmatig omgebouwd tot kantoor, of andersom. Ook dan is voor de vraag hoeveel overdrachtsbelasting er verschuldigd is van belang of een gebouw naar zijn aard bestemd is als woning en, volgens een eerdere uitspraak van de Hoge Raad  (ECLI:NL:HR:2017:290)  , of er niet meer dan beperkte aanpassingen nodig zijn om het weer voor bewoning geschikt te maken. Tip. Bij twijfel over het tarief kunt u altijd contact opnemen met de Belastingdienst. Tegen de eigen aangifte of naheffing kunt u in bezwaar en beroep als u met de Belastingdienst van mening blijft verschillen.

Als er na een verbouwing maar beperkte aanpassingen nodig zijn om het pand weer als woning geschikt te maken, geldt volgens de rechter het 2%-tarief.

Recent bekeken