Geen precariobelasting bij erfpacht

Als de gemeente grond in erfpacht uitgeeft, mag de erfpachter op of in deze grond voorwerpen plaatsen. Er is dan geen ruimte meer voor het heffen van precariobelasting.

Wanneer precariobelasting? Gemeenten mogen precariobelasting heffen bij het gebruik van openbare gemeentegrond. Het gaat dan meestal om het plaatsen van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Denk aan leidingen, terrassen, bouwketen en bouwmaterialen, luifels, lichtreclames en vlaggen.

Pik in … Een gemeente maakte het volgens de Rechtbank Rotterdam, 04.09.2017 (RBROT:2017:6743) , erg bont door precariobelasting te heffen van een aannemer die in opdracht van een horecaexploitant een terras bouwde. Het paviljoen lag op grond die door de gemeente aan de horecaexploitant in erfpacht was uitgegeven. De gemeente legt aanslagen precariobelasting op voor de bouwplaats op gemeentegrond.

Hoezo gemeentegrond? De rechtbank beslist dat de gemeente geen precariobelasting mag heffen voor gemeentegrond waarvoor zij een recht van erfpacht heeft verleend. Uitgifte in erfpacht betekent dat degene die - in dit geval - op of boven gemeentegrond een horecapaviljoen en terras heeft, hiertoe in privaatrechtelijke zin het recht heeft. In dat geval kan er geen precariobelasting meer worden geheven.

Ook de bouw. In het verlengde daarvan moet de gemeente gedogen dat de aannemer voor de bouw van het paviljoen op deze erfpachtgrond een bouwplaats opricht. Ook hiervoor dus geen precariobelasting.

Recent bekeken